Sunday, 14 April 2013

Nota Dakwah: Antara az-Zuhri dan Anak Muda.Seorang penceramah membacakan sebuah hadis dalam ceramahnya.

Lalu al-Imam az-Zuhri berkata: 
Perkara ini tidak warid dalam Sunnah Nabi صلى الله عليه وسلم.

Penceramah tersebut pun duduk. Tiba-tiba bangun seorang budak lalu berkata:


Wahai Imam. Kata az-Zuhri: Ya. Budak itu bertanya: 

Adakah engkau menghafaz sunnah seluruhnya ?

Az Zuhri menjawab: Tidak.

Adakah engkau menghafaz separuh darinya ?

Az Zuhri menjawab: Tidak.

Adakah engkau menghafaz dua pertiga darinya ?

Az Zuhri menjawab: Tidak.

Kata budak tersebut: Andaikanlah kamu menghafaz separuh dari Sunnah. Lalu hadis yang dibacakan Syaikh tadi berada di dalam separuh yang tidak kamu menghafaznya !

Maka terdiamlah az-Zuhri dan beliau mengakui kekuatan hujah budak tersebut.

Kesimpulannya di sini, janganlah kita bermudah-mudahan mengatakan bahawa hadis ini tidak warid dari Nabi, perkara ini tidak terdapat di dalam Sunnah, dan yang seumpamanya. Kerana hadis yang kita tidak pernah dengar, boleh sahaja orang lain pernah mendengarnya.

Telitilah sebelum menafikan sesuatu hujjah.

Wallahua'lam.

Nota Kaki:

Al-Imam az-Zuhri merupakan seorang alim kabir lagi agung dalam ilmu hadis. Sekiranya kita membuka kitab as-Sahihain, kita akan dapati nama beliau terdapat dalam kitab tersebut. Begitu juga nama beliau tercatat di dalam kutub as-sittah di kebanyakan tempat.

Aal al-Bayt University, Jordan.
15 April 2013 Masihi.

0 comments

Post a Comment