Sunday, 2 September 2012

Syarat Penerimaan Sesuatu ‘Ibadah
Syarat penerimaan sesuatu ibadah itu ada dua:

1) Ikhlas kerana Allah.

2) Ittiba' (mengikuti) as-Sunnah.

Entri kali ini lebih memberikan fokus kepada syarat yang kedua, iaitu mengikuti as-Sunnah. Dalam memastikan sesuatu ibadah yang kita lakukan bertepatan dengan as-Sunnah, 6 perkara asas perlu kita ketahui agar amal ibadah yang kita lakukan tidak menyelisihi as-Sunnah:


1) Sebab:

Ini bermakna, amal ‘ibadah yang dilakukan hendaklah sesuai dengan syari’at dari sudut sebabnya.

Contoh: Seorang lelaki menunaikan solat dua raka’at setiap kali memasuki rumahnya dan menjadikannya sebagai perbuatan sunnah. Perkara seperti ini adalah suatu yang tertolak. Sekalipun solat pada dasarnya merupakan suatu yang berupa syari’at, akan tetapi apabila dikaitkan dengan sebab yang tidak bersumber dari syari’at maka ibadah tersebut tertolak.

2) Jenis:

Ini bermakna, amal ‘ibadah yang dilakukan haruslah bersesuaian dengan syari’at dari sudut jenisnya. 

Contoh: Seorang lelaki melaksanakan ‘ibadah Qurban dengan menyembelih seekor kuda. Maka hal ini adalah tertolak. Sekalipun ‘ibadah Qurban itu pada dasarnya merupakan suatu yang disyari’atkan, akan tetapi apabila ia disertakan dengan jenis haiwan Qurban yang tidak bersumber dari syari’at maka ‘ibadah tersebut tertolak.

3) Bilangan, kadar ukuran: 

Apabila seseorang melakukan ‘ibadah dengan ukuran yang lebih atau tidak bertepatan dengan kadar ukuran yang telah ditetapkan oleh syara’, maka amalan tersebut tidak diterima. 

Contohnya: Apabila seseorang berwudhu’ dengan membasuh setiap anggota sebanyak empat kali, maka basuhan yang keempat itu tidak diterima. Hal ini kerana, ia telah melebihi suatu kadar yang ditentukan syari’at.

4) Tatacara: 

Amalan seharusnya menepati tatacara yang dikehendaki oleh syara’. Justeru, sebarang tatacara yang menyelisihi tatacara yang ditetapkan syara’ adalah tidak diterima. 

Sebagai contoh: Seseorang menunaikan solat, kemudian terus bersujud tanpa melakukan ruku’. Maka hal ini merupakan suatu 'ibadah yang tidak diterima kerana menyelisishi tatacara yang ditetapkan syara'.

5) Waktu: 

Segala amal ‘ibadah hendaklah bertepatan dengan syari’at mengikut kadar waktunya. 

Contoh: Apabila seseorang menunaikan solat Subuh pada waktu ‘Asar, maka hal ini merupakan sesuatu yang tertolak. Begitu juga apabila seseorang menunaikan ‘ibadah puasa selama sebulan dalam bulan Muharram. Maka amalan ini adalah tertolak.

6) Tempat: 

Amalan mestilah menepati syari’at dari sudut tempat pelaksanannya. Justeru,segala amalan yang dilakukan di tempat yang tidak ditetapkan oleh syara’, maka amalan itu tidak diterima. 

Misalannya, seseorang menunaikan ‘ibadah Haji di Yaman. Ataupun seorang lelaki beri’tikaf di sekolah atau di pejabat, bukannya di masjid seperti yang dinyatakan syara’. Contoh lain, seseorang menunaikan ‘ibadah tawaf di Syria umpamanya. Maka hal-hal ini kesemuanya tertolak. Wallahua’lam.

Rujukan: Syarah al-Arba'in an-Nawawiyyah, Syaikh Muhammad bin Soleh al-'Utsaimin.

Muhammad Fahmi Bin Rusli,
Aal al-Bayt University, Jordan.


2 September 2012

Kisah Seorang Pencari Ilmu.
Di dalam kitab Iqaz al-Himmah oleh as-Su’aidan. Disebutkan sebuah kisah yang diceritakan oleh Fadhl Bin Sa’id. Kata beliau: 

“Ada seorang yang menuntut ilmu, namun dia sangat sukar dalam mendapatkannya. Di dalam hatinya, dia ingin berhenti belajar. Suatu hari, dia melalui air yang menghujani batu-batu besar yang berasal dari puncak gunung. Titisan air tersebut memberi bekas  (lubang) pada batu. Dalam hatinya dia berkata: “Air yang sebegini lembutnya dapat memberikan kesan terhadap batu yang sebegini keras. Demi Allah, aku akan menuntut ilmu dan akan lebih bersungguh-sungguh belajar”. Beliau pun kembali belajar, dan mendapat kesemua yang diinginkannya”.

Benar, kisah di atas ada pengajaran yang cuba disampaikan. Adakala, kita perlu bersungguh memaksa diri untuk mendapatkan sesuatu yang dihajati. Kita maklum, curahan air untuk memberi kesan kepada batu bukanlah dalam suatu tempoh yang sebentar cuma. Begitu juga dalam beribadah mahupun menuntut ilmu. Ilmu bukanlah sesuatu yang mampu dikuasai dalam masa sehari dua, tidak juga dengan sehelai dua buku yang dibaca. No pain no gain. Perjalanan menuntutnya panjang. Seumur hidup terasa kerdil jika ingin dibandingkan dengan keluasan ilmu Tuhan.

Kata ‘Abdullah Ibn Mubarak Rahimahullah: 

“Sesungguhnya orang-orang soleh sebelum kita, mereka dibantu oleh jiwa mereka untuk melakukan kebaikan. Sekarang kita tidak dapat menjadikan jiwa kita taat melainkan dengan memaksanya”. 

(Muhasabah an-Nafs, Ibn Abi Dunya).

Paksaan pada hari ini mudah-mudahan mendatangkan manfaat yang berkekalan untuk hari esok!

Muhammad Fahmi Rusli
Mafraq

2/9/2012

Al-Quran: Panduan Insan Mengatur Kompas Kehidupan."Makin merapat insan dengan al-Qur'an, makin mendekat dia dengan ar-Rahman".

"Makin diri dengan al-Quran tidak terikat, makin rapat Syaitan dengan diri mendekat".

Al-Quran adalah salah satu perantara di antara kita untuk menghayati dan meneliti kata-kata Sang Pencipta. Mendengar dan membacanya menjadikan jiwa berasa tenang. Apatah lagi jika ia diteliti, dan difahami. Dihayati, ditekuni, dan diulangkaji. Ar-Rahman di dalam satu firman mengatakan:

                                                       أفلا يتدبرون القرءان أم على قلوب أقفالها

Maksudnya: Apakah tidak mereka itu mentadabburi al-Qur'an, apakah jantung hati sudah terkunci ? 

(Muhammad: 24)

Al-Quran itu pedoman. Menjadikan kaum Muslimin sentiasa punya panduan dalam menentukan arah kehidupan. Bagaimana harus kita mencorak kehidupan, tujuan dihidupkan, adab makan dan berpakaian, kesemuanya dinyatakan di dalam al-Quran. Manusia yang mengamalkan apa di dalamnya akan berjaya. Kerugian terbesar bagi mereka yang mengabai dan meminggirkannya.

Kelebihan-kelebihan membaca al-Quran tersangatlah banyak. Baik fadhilat yang dinyatakan di dalam al-Quran sendiri, mahupun kelebihan-kelebihan yang diceritakan oleh Rasulullah sollallahu 'alaihi wasallam. Hari demi hari yang berlalu tanpa sekalipun kita membaca al-Quran padanya, menandakan jantung hati kita semakin hari semakin kotor.

Kata Sayyiduna 'Utsman Ibn 'Affan Radhiyallahu 'anh:

"Sekiranya hati kita bersih, kita tidak akan kenyang dari al-Qur'an. Aku tidak menyukai hari-hari yang aku tidak membaca mushaf al-Quran pada hari tersebut". 

(Al-Jami' Li Syu'ab al-Iman)

Di dalam sebuah hadis, Rasulullah Sollallahu 'alaihi wasallam bersabda:

"Perumpamaan orang Mukmin yang membaca al-Qur'an adalah seperti buah Utrujjah. Baunya wangi dan rasanya lazat. Perumpamaan orang Mukmin yang tidak membaca al-Quran adalah seperti buah tamar. Tiada baunya, rasanya manis. Perumpamaan orang Munafiq yang tidak membaca al-Qur'an seperti buah Hanzhalah. Tiada baunya, dan rasanya pula pahit!". 

(Riwayat Muslim: 1860)

Dalam sebuah hadis yang lain. Pada menceritakan kelebihan al-Quran. Rasulullah S.A.W mengatakan:

"Seafdhal-afdhal kalian adalah sesiapa yang mempelajari al-Quran dan mengajarkannya". 

(Riwayat al-Bukhari)

Di zaman ini, al-Qur'an menghadapi persaingan sengit dengan kemunculan akhbar-akhbar, majalah-majalah, facebook, twitter, dan sebagainya. Ramai manusia yang beragama Islam pada kad pengenalannya menjadikan facebook, twitter, dan sebagainya sebagai bacaan utama. Lebih lama dibuka, lebih banyak dibaca. Berjam-jam di laman sosial tersebut terasa biasa. Membaca al-Quran dalam 10 minit cuma, terasa luar biasa. Inilah fitnah bagi umat ini. Fitnah yang cuba dijadikan sebagai fitrah dan lumrah. Fitnah yang bakal menghancurkan bagi umat yang meninggalkannya secara keseluruhan!

                                                        ولقد يسرنا ألقرءان للذكر فهل من مدكر

Dan sesungguhnya telah kami permudahkan al-Qur'an buat peringatan, adakah yang mahu mengambil pengajaran?

Dan sesungguhnya telah kami permudahkan al-Qur'an buat peringatan, adakah yang mahu mengambil pengajaran?

Dan sesungguhnya telah kami permudahkan al-Qur'an buat peringatan, adakah yang mahu mengambil pengajaran?

Dan sesungguhnya telah kami permudahkan al-Qur'an buat peringatan, adakah yang mahu mengambil pengajaran?

(Surah al Qamar: 17, 22, 32, 40)